Wie ben jij?

Bewustwording

Kunnen we echt weten wie iemand hier in onze generatie is? En hoe denkt en voelt de persoon waar wij onze aandacht op richten? We beseffen dat we één zijn met de persoon op wie we onze aandacht richten door goed mee te gaan met hun intellectuele en emotionele lijnen. Dit betekent dat hoe bewust wording in onszelf zijn, hoe beter we afgestemd zijn op de persoon op wie we onze aandacht richten. En hoe beter we op de hoogte zijn van de persoon waar we onze aandacht op richten.  We gedragen ons niet zoals we denken. Wij gedragen ons niet alleen door te denken. Wij gedragen ons, via onze gevoelens, de stemmingen die voortkomen uit ons denken. “Kan ik meer geluk bereiken? Is mijn leven een bitterzoet leven waar wat ik heb meer ellende creëert?” “Is mijn leven vol angst, verraad en hartzeer? Is het ook vol vriendelijkheid en sereniteit? En zijn er gebeurtenissen en omstandigheden die opnieuw genoegens in mijn leven kunnen brengen?”

“Als ik meer betekenis in mijn leven wil, moet ik dan [iets] verwijderen dat niet van mij is?” “Alle goede tijden in mijn leven zullen geleidelijk oplossen – wanneer ik tot deze duidelijkheid in mijn eigen leven kom.” “Nieuwe actie volgt op inzicht. Maar alleen als ik het doe.” “Ik wil geen oude teleurgestelde emoties in de buurt.” “Ik wil geen bagage uit het verleden met me meedragen.” “Wat wil ik van de situatie? Wat wil ik verbranden om plaats te maken voor nieuwe mogelijkheden? Wat wil ik loslaten om meer helderheid en integriteit mogelijk te maken?””Wat wil ik en voor mezelf?” “Voel ik mijn gevoelens of ga ik er doorheen?” “Hoe kan ik op een andere manier reageren, handelen en reageren om mezelf te herstellen in deze situatie?” “Wanneer ik duidelijker begin  te zien wat ik wil, dan zal ik meer Vertrouwen en meer energie voelen; wanneer ik meer energie voel, dan zal ik meer vitaliteit hebben; wanneer ik meer vitaliteit heb, dan zal ik in staat zijn om de echte obstakels te identificeren. En wanneer mijn intuïtieve kennis me zal tonen wat de echte obstakels zijn, kan ik de obstakels loslaten.”

“Als mijn gedachten en gevoelens helder zijn, vrij van zorgen, angst en ongeduld, als mijn verwezenlijkingen duidelijk gericht zijn, hoe voel ik me dan?””Mijn werken en luisteren staat in dienst van anderen, van Narcissaline, van mijn eigen ontwikkeling, of van de uitbreiding van de mensheid. Dit betekent mijn allerbeste zijn voor anderen, voor de vervulling van mijn eigen verlangens, voor  het tot werkelijkheid brengen van wat ik tot bestaan wens te brengen. Ik help andere mensen om bij te dragen aan de verwezenlijking van De Natuur in het bewustzijn; aan het opkomen in de dingen, aan het bewustzijn van de hele wereld om mij heen van Het Ene.” “Ik zie alles door mijn natuur. Ik wil dat iedereen mijn vriend is. Ik wil dat iedereen zijn eigen problemen oplost, zodat we als geheel in harmonie van elkaar kunnen houden en genieten. Ik ben niet egoïstisch. Ik ben nu alleen kritisch voor het tot stand brengen van wat ik wil.” “Ik wil bijdragen aan het bewustzijn van de hele wereld.” “Ik verdien mijn brood door de persoonlijke dienst waarin ik alles wat leeft ondersteun en liefheb. En dit omvat de hele ik.” “Het aangeleerde en de natuurlijke omgevingen rinkelen naar buiten”.

“Ik ben degene die meer en meer leeft door wat ik denk, voel, weet en doe. Ik denk en voel op mijn manier natuurlijk, spontaan en permanent, en toch is dit niet de manier waarop ik de hele tijd wil zijn. Ik krijg wel een glimp te zien van wat ik wil doen, maar ik wil dat het mijn natuurlijke manier van zijn wordt.” “Er is geen ongeduld met God in mij. Ik ben natuurlijk! Ik ben nog steeds in ontwikkeling als mens. Ik ben de enige persoon die God heeft uitgekozen om zich op deze manier in deze fysieke wereld aan te tonen. Ik ben niet in een strijd tegen iemand. Er is slechts één ander zelf aan wie zij zich bekend heeft willen maken.” “Ik ben vrij in mezelf om te worden wie ik kies. Ik volg mijn nieuwsgierigheid en mijn verlangens.” “Ik kies ervoor om te voldoen aan de openheid van mijn hart. Ik kies ervoor om steeds gevoeliger te worden voor het “Ik ben” in alles wat ik zie. Ik ben anders dan alles wat God geschapen heeft en ik ben anders dan het zelf van bewustzijn dat alle schoonheid gebruikt. Ik schep mijn eigen de openheid van mijn hart. Ik beken dat ik mezelf verraad aan de moment-tot-moment praktijk van het zien.

Lees meer

Revilidatie

Balans

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.