Coaching op het werk

Coaching Rotterdam

Net als bij een sportteam richten coachees zich op doelstellingen op basis van hun rol in het team. Hoe belangrijk het ook is om te kunnen motiveren – iedereen heeft stimulans of inspiratie nodig – coaching moedigt mensen aan om zich te concentreren op hun prestaties Coaching op het werk is minder een techniek om doelen te bereiken dan een samenwerkingsverband dat gericht is op het bereiken van specifieke doelstellingen. De doelstellingen kunnen variëren naargelang van de context, bv. hoe goed het team resultaten levert en hoe goed het met zichzelf samenwerkt. Coaching op het werk kan inhouden dat in detail wordt gevraagd hoe een taak werd uitgevoerd en waarop het personeel reageerde. Bij deze vorm van peilen ligt de nadruk op het gedrag van mensen en niet zozeer op de prestaties. Zelfontplooiing is een levenslang en nooit eindigend proces voor hoog presteerders De kunst van het doel is de sleutel tot de resultaten Beslissen welk resultaat het belangrijkst is. Om zicht te krijgen op het grote geheel moet je niet het stukje van de puzzel bekijken. Onderwezen worden in dialoogmethodes; hoe mensen zich tot elkaar verhouden en hoe ze over zichzelf communiceren. Kijken en luisteren vergt variatie – de juiste lichaamstaal en timing gebruiken.

Cultuur creëren. We doen het allemaal van nature. Het heet rapport, en als coach dagen we onze cliënten uit om aan hun rapport met zichzelf te werken, en niet alleen reactief onderwezen te worden. Het verbeteren van communicatie en het beïnvloeden van mensen. Bij coaching gaat het om het verschil tussen actief luisteren en actief praten. Dit kan betekenen dat onze cliënten en anderen in de vaardigheid moeten worden gedrild, zodat zij zichzelf beter begrijpen. Mensen ter verantwoording roepen. Het gaat niet om oordelen of veroordelen, maar eerder om hen te leiden en te ondersteunen met de informatie die zij nodig hebben om hun gedrag te veranderen. Het creëren van systemen en processen. Coaching modelleert systemen en procedures voor prestaties, voor het behoud van soliditeit en doeltreffendheid. Mentorschap. De persoon die de baan van leiderschap wil, helpt het waar te maken. Coaching is geen counseling voor managers alleen. Coaching concentreert zich op leiderschap en als managers een coach hebben, is dat een voordeel.

Alle rotzooi die we doen draagt bij tot onze groei als mens. Het gat is te klein om alle dingen die we doen te omvatten en we voegen zelf voortdurend aan onze kennisbank toe. We leren en we groeien en we worden betere leiders in ons eigen recht als we een coach hebben. Een coach plaatst een verantwoordingspartner in de leidinggevende rol. Als hij zijn werk niet doet, heeft hij een partner om verslag aan uit te brengen en een systeem om te belonen en aan te pakken. Het werken met een coach maakt leiders van managers op hetzelfde moment. Wanneer een persoon bezit dat hij een coach heeft, geeft dit hem het gevoel dat hij als mens kan worden behandeld en niet als een machine. We hebben dit allemaal nodig om mens te zijn, om onszelf in een omgeving te plaatsen waar we ons veilig kunnen voelen en in staat zijn om gedrag ten goede te veranderen. Coaching is goedkoper, flexibeler dan personeel, minder storend en professioneler, en volwassenen hebben veel meer in te brengen dan een jonge manager.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.